Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
15/UBND-SY 27/03/2020 Ban hành Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
63/CV-BCĐ 26/03/2020 V/v thực hiện xét nghiệm và cách ly y tế liên quan đến chuyến bay, xuất cảnh, điều khiển phương tiện để phòng chống Covid-19
60/CV-BCĐ 25/03/2020 V/v Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI
46/ĐĐBQH-VP 23/03/2020 V/v điều chỉnh việc tổ chức hội thảo
804/UBND-KTTH 23/03/2020 V/v Thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản chì, kẽm Na Sơn, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên và yêu cầu Công ty CP tập đoàn Hoàng Bách thực hiện các nghĩa vụ theo quy định
782/UBND-KTTH 20/03/2020 V/v Xây dựng lại báo cáo tổng thể tình hình đầu tư các dự án tại KCN Bình Vàng
777/UBND-NCPC 20/03/2020 V/v Thực hiện đi công tác nước ngoài và ngoại tỉnh
75/KH-UBND 20/03/2020 Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, tỉnh Hà Giang năm 2019
764/UBND-KTTH 19/03/2020 V/v Xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá vôi làm VLXD trái phép tổ 7 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang
03/KH-ĐBQH 19/03/2020 Kế hoạch Tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò của thanh niên trong XD quê hương Hà Giang" gắn với lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật thanh niên ( sửa đổi )