Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4205/UBND-KTN 19/10/2017 V/v Hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang
151/QĐ-VPUBND 18/10/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính CCHC Nhà nước năm 2018
2067/QĐ-UBND 13/10/2017 Thành lập BCĐ phát triển du lịch và Công viên ĐC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2074/QĐ-UBND 13/10/2017 Thu hồi đất và giao đất cho BQL Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang
4120/UBND-KTN 11/10/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư tại KCN Bình Vàng
2054/QĐ-UBND 11/10/2017 Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty CP Xây lắp điện I thuê để thực hiện dự án: Thủy điện Bảo Lâm 3
384/KH-UBND 11/10/2017 Tinh giản biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018
4079/UBND-KTN 10/10/2017 V/v Hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang
384/CTR-UBND 10/10/2017 Phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020
4071/UBND-KGVX 10/10/2017 V/v cung cấp thông tin về thực trạng dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc