Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5045/UBND-KTN 12/12/2017 V/v Chấp hành pháp luật về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Ngọc Minh, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên
2649/QĐ-UBND 11/12/2017 Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (thuộc chuyên ngành Tài nguyên nước)
2650/QĐ-UBND 11/12/2017 Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (thuộc chuyên ngành đất đai)
1466-CV/BTC 08/12/2017 V/v Tuyển sinh đào tạo sau đại học tại Trung Quốc 2018
2637/QĐ-UBND 08/12/2017 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác cát, sỏi làm VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi thôn Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
2638/QĐ-UBND 08/12/2017 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác cát, sỏi làm VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi km16+300, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
4992/UBND-NC 08/12/2017 V/v Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh
2647/QĐ-UBND 08/12/2017 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
363/TB-UBND 07/12/2017 Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện (Thuận Hòa)
366/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo về việc Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện (Nho Quế 3)