Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1605/QĐ-UBND 15/09/2020 Ban hành Danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh
1611/QĐ-UBND 15/09/2020 V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của TTCP phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
2981/UBND-KTTH 14/09/2020 V/v Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Bắc Quang về hướng dẫn thực hiện bồi thường dự án thủy điện Sông Lô 6
2970/UBND-KTTH 14/09/2020 V/v Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư các dự án thủy điện hoàn thiện các thủ tục quy định
2954/UBND-KTTH 10/09/2020 V/v Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
2958/UBND-KTTH 10/09/2020 V/v Tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý VLXD
2939/UBND-KTTH 08/09/2020 V/v Tham mưu thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của TTCP về Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
1575/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường lập lại của Dự án đầu tư khai thác, tuyển quặng mangan Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
2915/UBND-KTTH 07/09/2020 V/v Triển khai thực hiện Kết uận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia
1559/QĐ-UBND 07/09/2020 Phê duỵệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025