Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
244/CT-UBND 19/02/2020 Chỉ thị tăng cường chấp hành pháp luật về quản lý tài chính NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang
393/UBND-KTTH 19/02/2020 V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh
51/KH-UBND 19/02/2020 Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
378/UBND-KTTH 18/02/2020 V/v Thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang
383/UBND-KTTH 18/02/2020 V/v Hỗ trợ thão gỡ khó khăn cho DN trong bối cảnh dịch bệnh đường hô hấp do chủng vi rút corona gây ra
231/QĐ-UBND 18/02/2020 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Nậm Lang, tại các xã: Lũng Hồ, Du Già, Du Tiến và Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
229/QĐ-UBND 18/02/2020 Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực QLNN về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
219/CT-UBND 17/02/2020 V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
362/UBND-KTTH 17/02/2020 V/v Xử lý vi phạm liên quan và thực hiện các TTHC đối với dự án thủy điện Pa Ke
363/UBND-KTTH 17/02/2020 V/v Xử lý vi phạm liên quan và thực hiện các TTHC đối với dự án thủy điện Bắc Mê và dự án thủy điện Sông Chừng