Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
883/STC-QLCS 25/05/2017 V/v công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2017
912/CT-UBND 24/05/2017 Chỉ thị khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1879/UBND-CN 24/05/2017 V/v Kiểm tra công tác nạo vét lòng hồ thuỷ điện Sông Chừng
28/CV-SYT 24/05/2017 V/v Tăng cường thực thi Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/54/2017
92/TB-SGTVT 23/05/2017 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Giang
146/KH-UBND 22/05/2017 Thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
802/QĐ-UBND 19/05/2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quản Bạ
80/Đ.ĐBQH - VP 19/05/2017 Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang
71/QĐ-UBND 18/05/2017 Phê duyệt quy hoạch hệ thống bến xe và mạng lưới tuyến vận tải hành khách tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
177-KH/TU 17/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm năm tròn một số Ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang