Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVII

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 04/TB-HĐND
Ngày ban hành 17/04/2017
Người ký Hoàng Văn Vịnh
Trích yếu Thông báo Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVII
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: 371-04_TB-HDND_17042017.PDF

Văn bản khác

Thông báo Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư- HĐND tỉnh khóa XVII (17/04/2017)

V/v Công bố Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dọc theo tuyến quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (17/04/2017)

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "khách sạn Hoa Cương huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang" (14/04/2017)

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016 của UBND tỉnh (13/04/2017)

Bổ sung thành viên BCĐ diễn tập KVPT huyện Yên Minh năm 2017 (13/04/2017)

Hồ sơ đầu tiên của tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường (Cty TNHH 282) (13/04/2017)

Vv thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới (13/04/2017)

Ban hành Thể lệ cuộc thi Sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí viết về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đo (12/04/2017)

Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT báo chí về gương người tốt, việc tốt (12/04/2017)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 (12/04/2017)

Về trang đầu