Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi tỉnh Hà Giang lần thứ I năm 2017

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 112/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2017
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu Tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi tỉnh Hà Giang lần thứ I năm 2017
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: KH_112_UBND_tinh_2017.pdf

Văn bản khác

Chỉ thị tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/04/2017)

Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020" năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Gia (19/04/2017)

Công bố TTHC đặc thù bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang (18/04/2017)

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang (18/04/2017)

V/v Công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y Tế tỉnh Hà Giang. (18/04/2017)

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (18/04/2017)

Về việc điều chỉnh một số quy định của Điều lệ giải bán Marathon "Chayh trên cung đường hạnh phúc" tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất năm 2017 (18/04/2017)

Thông báo Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVII (17/04/2017)

Thông báo Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư- HĐND tỉnh khóa XVII (17/04/2017)

V/v Công bố Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dọc theo tuyến quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (17/04/2017)

Về trang đầu