Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

V/v Ban hành văn bản phúc đáp đề nghị của Công ty cổ phần thép An Khang

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 1508/UBND-KTTH
Ngày ban hành 15/05/2020
Người ký La Tiến Sang
Trích yếu V/v Ban hành văn bản phúc đáp đề nghị của Công ty cổ phần thép An Khang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Công thương

Tệp đính kèm: CV_1508_UBND_signed_20200518.pdf

Văn bản khác

V/v Đôn đốc chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Lô 2, Sông Lô 6 chi trả dứt điểm tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định (15/05/2020)

V/v Đôn đốc chủ đầu tư hoàn các thủ tục hành chính đối với dự án thủy điện Bắc Mê và dự án thủy điện Sông Chừng (15/05/2020)

V/v Tham mưu trả lời đề nghị của Công ty TNHH mỏ An Khang Kim Tấn (15/05/2020)

Điều chỉnh Phương án bồi thường, thu hồi rừng tự nhiên thuộc Dự án thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (14/05/2020)

Giao đất cho Công ty Cổ phần Sông Đà 9 thuê để thực hiện dự án Thủy điện Pa Ke (14/05/2020)

V/v cấp Giấy phép VLNCN để thi công gói thầu số 4 công trình đường giao thông lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang (14/05/2020)

V/v Công bố diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4 (14/05/2020)

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo giục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (14/05/2020)

V/v Tặng Băng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/05/2020)

V/v rà soát, đánh giá tổng thể quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến sử dụng khoáng sản trên địa bàn Hà Giang (12/05/2020)

Về trang đầu