Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

V/v Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 764/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu V/v Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công thương

Tệp đính kèm: QD_764_UBND_signed_20200518.pdf

Văn bản khác

V/v Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (18/05/2020)

V/v Ban hành văn bản phúc đáp đề nghị của Công ty cổ phần thép An Khang (15/05/2020)

V/v Đôn đốc chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Lô 2, Sông Lô 6 chi trả dứt điểm tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định (15/05/2020)

V/v Đôn đốc chủ đầu tư hoàn các thủ tục hành chính đối với dự án thủy điện Bắc Mê và dự án thủy điện Sông Chừng (15/05/2020)

V/v Tham mưu trả lời đề nghị của Công ty TNHH mỏ An Khang Kim Tấn (15/05/2020)

Điều chỉnh Phương án bồi thường, thu hồi rừng tự nhiên thuộc Dự án thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (14/05/2020)

Giao đất cho Công ty Cổ phần Sông Đà 9 thuê để thực hiện dự án Thủy điện Pa Ke (14/05/2020)

V/v cấp Giấy phép VLNCN để thi công gói thầu số 4 công trình đường giao thông lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang (14/05/2020)

V/v Công bố diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4 (14/05/2020)

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo giục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (14/05/2020)

Về trang đầu