Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020" và Đề án "nâng cao chất lượng, hiệu quả BVANTT của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2014-2020"

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 197/KH-UBND
Ngày ban hành 01/09/2020
Người ký Trần Đức Quý
Trích yếu Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020" và Đề án "nâng cao chất lượng, hiệu quả BVANTT của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2014-2020"
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: KH_197 UBND signed_20200903.pdf

Văn bản khác

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Lô 6 (01/09/2020)

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để thực hiện dự án thủy điện Bắc Mê (01/09/2020)

Chương trình Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của TTCP về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tình hình mới (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc các đơn vị khối sở, ban, ngành và Doanh nghiệp tỉnh (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Mèo Vạc (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Quản Bạ (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Vị Xuyên (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Yên Minh (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc Thành phố Hà Giang (01/09/2020)

Thông báo giới thiệu, mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Hà Giang (01/09/2020)

Về trang đầu