Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

V/v Tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Quang Bình

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 1551/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu V/v Tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Quang Bình
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

Tệp đính kèm: QD_1551_UBND_tinh_20200904.pdf

Văn bản khác

V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (04/09/2020)

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Lô 6 (01/09/2020)

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để thực hiện dự án thủy điện Bắc Mê (01/09/2020)

Chương trình Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của TTCP về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tình hình mới (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc các đơn vị khối sở, ban, ngành và Doanh nghiệp tỉnh (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Mèo Vạc (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Quản Bạ (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Vị Xuyên (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc huyện Yên Minh (01/09/2020)

Quyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho các cá nhân thuộc Thành phố Hà Giang (01/09/2020)

Về trang đầu