Nội dung câu hỏiTôi công tác ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được 17 năm, sau đó được chuyển ra vùng thuận lợi từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2017. (5 năm 01 tháng, thời điểm chuyển ra vùng thuận lợi tôi đã hưởng trợ cấp chuyển ra khỏi vùng khó khăn). Đến ngày 01/9/2017, tôi nhận quyết định điều động đến công tác tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy xin hỏi, tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp lâu năm với quãng thời gian công tác ở vùng khó khăn (17 năm) và có được hưởng phụ cấp thu hút không?
Người hỏiVũ Thị Như Quỳnh
Điện thoại0164 947 6999
Emailnhuquynhnym76@gmail.com
Địa chỉhuyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Ngày hỏi16/11/2017
Đã trả lờiNguyễn Văn Hiến
Chức vụPhó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày trả lời26/12/2017
Nội dung trả lời
Sau khi xem xét, Sở nội vụ có ý kiến như sau:
I. Về phụ cấp lâu năm: 

Điều 5, Nghị định số 11/NĐ/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tê làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; 

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn t ừ đủ 10 năm đến dưới 15 năm

3.  Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn t ừ đủ 15 năm trở lên

Đối chiếu với quy định  nêu trên, bà Quỳnh vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp lâu năm và được hưởng mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

II. Về phụ cấp thu hút:

Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt khó khăn quy định "Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm" 

Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu bà Quỳnh đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm, thì sẽ không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa.