Nội dung câu hỏiHỏi về kỷ niệm chương Tôi tham gia công tác tại Trung tâm giống cây trồng (GCT) Phó Bảng, Đồng Văn trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Giang từ tháng 5/1994 – 30/10/1999 làm lao động hợp đồng (không tham gia bảo hiểm xã hội). Từ 01/11/2000 tôi được tuyển dụng vào biên chế chính thức của ngành Nông nghiệp (NN). Ngày 01/01/2008 tôi chuyển công tác đến Phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Tháng 6/2017 chuyển công tác tại xã Xín Cái giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Kinh tế, tài chính, Địa chính GTXD-TNMT. Như vậy thời gian chính thức trong ngành Nông nghiệp của tôi là 23 năm. Vậy tôi có thuộc diện được xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp” không?
Người hỏiHứa Đình Tuấn
Điện thoại0947225074
Emailhuatuanmv@gmail.com
Địa chỉUBND xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Ngày hỏi02/10/2018
Đã trả lờiNguyễn Đức Vinh
Chức vụGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời09/10/2018
Nội dung trả lờiCăn cứ vào các quy định, đối với trường hợp của ông Hứa Đức Tuấn có thời gian công tác từ tháng 5/1994 đến tháng 5/2017 là 23 năm. Do đó đử tiêu chuẩn về thời gian công tá đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm Công văn này mẫu đơn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ông Hứa Đức Tuấn biết hoàn tất hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 bản (gốc) trước ngày 01/11/2018 để có cơ sở trình Bộ xem xét tặng. ​