Báo cáo kết quả tổ chức các Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới

(02/01/2018 10:00)

​CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung Báo cáo số 52 BC-TTKC, ngày 29/12/2017 của Trung tâm Khuyến công xúc tiến Công thương thuộc Sở Công thương tỉnh Hà gIang Báo cáo Kết quả tổ chức các Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới Yên Minh và 04 huyện miền núi (Bắc Quang, XÍn Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình) tỉnh Hà Giang.

Thông báo mời doanh nghiệp tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới, miền núi đợt 2 năm 2017

(23/11/2017 14:00)

​ CTTĐT – Ngày 21/11 Trung tâm Khuyến công xúc tiến công thương thuộc Sở Công thương Hà Giang ban hành văn bản số 136/TTCT-XTTM về việc mời tham gia chương trình XTTM quốc gia đợt 2 năm 2017, nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp đưa hàng hóa do Việt Nam sản xuất phục vụ nhân dân vùng biên giới, miền núi Yên minh, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, tỉnh Hà Giang thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017. Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông tin mời doanh nghiệp tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới, miền núi đợt 2 năm 2017 như sau: 

Công nghiệp Hà Giang - cơ hội cho các nhà đầu tư

(20/02/2012 16:00)

Những năm qua, Hà Giang đã có bước nhảy vọt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có công nghiệp. Ðể sản xuất công nghiệp ngày một phát triển bền vững, Hà Giang đã tạo thế và lực trong thu hút đầu tư, vươn lên làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là biến mọi tiềm năng, nội lực thành hàng hóa.