Dự án đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang

(12/03/2018 15:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án khách sạn Yên Biên, TP Hà Giang

(12/03/2018 15:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh xã Lũng Cú huyện Đồng Văn

(12/03/2018 15:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án trồng và chế biến dược liệu

(12/03/2018 15:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở thương mại Shop-house Vincom Hà Giang

(12/03/2018 15:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án khách sạn Dương Đạt Gia Lai

(12/03/2018 14:30)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án chuỗi liên kết sản xuất trồng và chế biến dược liệu chất lượng cao

(12/03/2018 14:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v    hướng dẫn    thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án khu phức hợp làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống OASIS Mã Pì Lèng A

(12/03/2018 14:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v  hướng dẫn  thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án xây dựng khu tổ hợp resort cao cấp Green Sun, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

(12/03/2018 14:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v    hướng dẫn    thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

Dự án nghĩa trang km13 Vị Xuyên (Công viên vĩnh hằng Hà Giang)

(12/03/2018 11:00)

Công văn số 264/STNMT-CCBVMT ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v   hướng dẫn   thực hiện thủ tục về môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư