Danh sách chương trình, đề tài

Quyết định số 992/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang công nhận 04 đề tài, dự án khoa học - công nghệ đợt 1 năm 2019

(11/05/2019 17:00)

​Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang công nhận 04 đề tài, dự án khoa học - công nghệ đợt 1 năm 2019