Phê duyệt nhiệm vụ - dự toán đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã Việt Quang, giai đoạn 2015-2030, định hướng đến năm 2040

(23/09/2014 14:00)

CTTĐT - Quy hoạch chung xây dựng thị xã Việt Quang cho phù họp với giai đoạn phát triển hiện nay (giai đoạn 2015-2030), định hướng đến năm 2040. Thị xã Việt Quang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam của tỉnh, giao thương của tỉnh với tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh miền xuôi; là đầu mối giao thông với huyện Quang Bình, tỉnh Yên Bái, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang... Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu để cụ thể hoá quy hoạch chung đồng thời  là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng; lập quy hoạch chi tiết và cấp giấy phép xây dựng. Ngày 17/9/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ - dự toán đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã Việt Quang, giai đoạn 2015-2030, định hướng đến năm 2040.

Phê duyệt nhiệm vụ - dự toán đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm các bệnh viện tỉnh Hà Giang

(23/09/2014 14:00)

CTTĐT - Với mục tiêu hình thành Cụm các bệnh viện đồng bộ, hiện đại, bền vững, chất lượng, công nghệ kỹ thuật cao và chuyên sâu, thân thiện môi trường. Nâng cao khả năng đáp ứng của ngành y tế phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm tỷ lệ mắc bệnh và di chứng, nâng cao chỉ số sức khoẻ, thể lực, tăng tuổi thọ, ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Ngày 17/9/2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND, Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm các bệnh viện tỉnh Hà Giang.

Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Quang để thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang

(29/07/2014 15:00)

CTTĐT - Ngày 11/7/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐND, thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Quang để thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang.