Khai thác khoáng sản cần gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(27/04/2012 09:00)

Khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường là 2 lĩnh vực luôn đối nghịch với nhau vì đã khai thác khoáng sản thì không thể tránh khỏi huỷ hoại môi trường. Vì vậy, việc giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường khi khai thác khoáng sản là vấn đề quan tâm của tỉnh, của các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản và các đơn vị khai thác khoáng sản.

Tập huấn công tác truyền thông môi trường

(28/11/2011 09:00)

Sáng ngày 28/11/2011, Trung tâm giáo dục và Truyền thông Môi trường- Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam (CEACE), phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang tổ chức lớp tập huấn công tác Truyền thông môi trường.

Hội nghị tham vấn cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường

(16/11/2011 09:00)

Sáng ngày 17/11/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị tham vấn về công tác bảo vệ môi trường. Đây là chương trình nằm trong dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ cho việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường - thí điểm tại một số tỉnh phía Bắc”.

Người đổi mới – rừng trồng mới

(22/02/2011 09:00)

Hà Giang là một trong những tỉnh ở Việt Nam hiện nay độ che phủ của rùng còn khá lớn 37,9%. Với 298.560 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên là 262,957 ha tập trung tại các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh.