Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

(27/02/2012 17:00)

Là một tỉnh có chiều dài đường biên giới hàng trăm km, Hà Giang có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 Thành phố và 10 huyện, trong đó có 7 huyện với 32 xã tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Các hoạt động thương mại giao lưu trao đổi hàng hóa, xuất nhập khẩu được thông qua 4 cửa khẩu chính là Thanh Thủy, Xín Mần, Săm Pun và Phó Bảng, trong đó Thanh Thủy là cửa khẩu quốc gia có quy mô hoạt động lớn nhất. Ngoài các cửa khẩu chính còn có 7 lối mòn và 30 chợ biên giới, chợ cửa khẩu. Trong năm qua, do có nhiều biến động về giá cả hàng hóa, các mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới còn hạn chế, vì thế hoạt động xuất nhập khẩu có phần kém sôi động.