Hội nghị Xúc tiến đầu tư

Bắc Quang tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

(01/09/2020 10:00)

CTTĐT - Bằng các giải pháp cụ thể, huyện Bắc Quang đang từng bước xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư phát triển kinh doanh.

Dự án phát triển khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

(10/04/2018 16:00)

​CTTĐT - Ngày 6/4 Sở Xây dựng ban hành văn bản Thông báo số 19/TB-SXD về việc công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển khu đô thị phía Tây Nam trị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.   

Tăng cường thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

(05/04/2018 09:00)

​ Thông qua những cam kết mạnh mẽ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, những năm qua, tỉnh ta đã và đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. 

Danh mục Dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020

(24/11/2017 23:00)

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải Danh mục Dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020  như sau:  ​

Triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

(22/09/2016 17:00)

CTTĐT - Nhằm thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ngày 16/9/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thông báo đấu giá lô tài sản của UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

(04/09/2020 16:00)

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với lô tài sản của UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

(20/07/2020 15:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.