Thông báo bán đấu giá 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng

(11/07/2017 10:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá 07 lô tài sản của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang gồm 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng (Chi tiết tại hồ sơ tài sản). Đấu giá riêng lẻ từng lô.

Thông báo bán đấu giá xe ô tô

(29/06/2017 10:00)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang. 

Công khai thông tin Dự thảo các tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" Giai đoạn chuẩn bị Dự án

(16/07/2013 09:00)

CTTĐT - Căn cứ chính sách OP 17.50 của Ngân hàng thế giới (WB) về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin yêu cầu cho phép tiếp cận công khai thông tin và tài liệu dự án một cách kịp thời bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Trên cơ sở tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội do Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO) chuẩn bị được WB chấp thuận, tỉnh Hà Giang là một trong bảy tỉnh tham gia dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ.

Nông - Lâm nghiệp

(25/09/2012 11:00)

Tài nguyên đất rừng là thế mạnh của Hà Giang, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 524.367,83 ha; Trong đó có 200.987,64 ha đất rừng phòng hộ và trên 275.000 ha đất rừng sản xuất; có hơn 64.000 ha đất trống có thể phát triển rừng kinh tế.

Tổ chức bán đấu giá 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(17/07/2017 09:00)

CTTĐT - T rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng , n hãn hiệu: Mitsubishi PAJERO GL; Bi n kiểm soát 23C-0819; Màu sơn: Xanh; số khung: RLA00V31VY-1000156; số máy: 4G64-CD4346 của Trường Cao đ ẳng sư phạm t nh Hà Giang.

Công nghiệp Hà Giang - cơ hội cho các nhà đầu tư

(20/02/2012 16:00)

Những năm qua, Hà Giang đã có bước nhảy vọt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có công nghiệp. Ðể sản xuất công nghiệp ngày một phát triển bền vững, Hà Giang đã tạo thế và lực trong thu hút đầu tư, vươn lên làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là biến mọi tiềm năng, nội lực thành hàng hóa.