Hoạt động của Sở, ban, ngành

In bài
Ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

04/09/2020 10:00

CTTĐT - Chiều ngày 3/9, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và BHXH tỉnh trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm 3 chương với 10 điều nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả và thời gian thực hiện liên thông… Theo quy chế, BHXH tỉnh sẽ hướng dẫn các cơ quan BHXH các huyện, thành phố thực hiện các thủ tục để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay sau khi nhận được đăng ký khai sinh từ Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; bảo mật thông tin, dữ liệu khai sinh được tiếp nhận từ phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp theo đúng quy định của pháp luật... Sở Tư pháp hướng dẫn sử dụng phầm mềm để cơ quan đăng ký hộ tịch chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi đã hoàn thành đăng ký khai sinh tại đơn vị sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Tại Lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký vào bản quy chế phối hợp . Việc ban hành Quy chế này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của từng bên liên quan trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai cơ quan; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như tạo điệu kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Tác giả: Hải Hà – Hoàng Ngọc

Tin khác

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao (28/08/2020 17:00)

Bàn giải pháp quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cam Sành Hà Giang (28/08/2020 16:00)

Văn phòng UBND tỉnh họp triển khai nhiệm vụ sau chia tách (27/08/2020 11:00)

BĐBP tỉnh tiếp nhận và cách ly công dân do Trung Quốc trao trả (26/08/2020 09:00)

Triển khai dự án hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (25/08/2020 16:00)

xem tiếp