Hoạt động của TP, huyện

In bài
Mèo Vạc: Tập huấn công tác bầu cử Đại hội đảng bộ cấp cơ sở

12/05/2020 16:00

CTTĐT - Ngày 12/5, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức lớp T ập huấn công tác b u cử đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy xã, thị trấn và nhân viên kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ ban kiểm phiếu bầu cử tại Đ ại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác bầu cử đại hội đảng bộ cấp cơ sở huyện Mèo Vạc.

Tại lớp t ập huấn, các học viên được triển khai một số nội dung cụ thể liên quan đến công tác bầu cử theo Quyết định 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương ban hành quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 23/3/2020 của BCH Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn điều hành công tác bầu cử; kiểm phiếu theo phương pháp thủ công; kiểm phiếu bằng phần mềm; thực hành cách xử lý một số tình huống kiểm phiếu và giải đáp một số thắc mắc bảo đảm sử dụng thành thạo phần mềm.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho Thường trực Đảng ủy và cán bộ kỹ thuật làm công tác bầu cử kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng. Góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tác giả: Minh Đức

Tin khác

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thượng Phùng (12/05/2020 10:00)

Xín Mần kịp thời chi trả gói an sinh theo Nghị quyết 42 của Chính phủ (07/05/2020 16:00)

Quản Bạ phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (07/05/2020 15:00)

Hoàng Su Phì quyết tâm hoàn thành thu ngân sách năm 2020 (05/05/2020 10:00)

Cử tri Quản Bạ gửi gắm nhiều nguyện vọng với Đại hội Đảng các cấp (04/05/2020 10:00)

xem tiếp