Thông tin tuyên truyền

Hà Giang tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách công cộng

(02/04/2020 11:00)

CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 3064/BGTVT – VT, ngày 31/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 31/3 của BTV Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 1/4, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Văn bản số 371/SGTVT-VTPT&NL về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(01/04/2020 14:00)

CTTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 16/CT - TTg về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

(01/04/2020 14:00)

CTTĐT - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 955/UBND – NCPC, về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT - TTg về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

(31/03/2020 15:00)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19

(31/03/2020 14:00)

CTTĐT – Ngày 30/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.