Thông tin tuyên truyền

Xã Phương Độ khôi phục diện tích Thảo quả sau rét hại

(17/03/2018 16:40)

​ Những năm gần đây, ngoài thế mạnh về sản phẩm chè Shan tuyết, người dân 3 thôn Nà Thác, Khuổi Mi, Lùng Vài, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) còn đẩy mạnh phát triển kinh tế từ trồng Thảo quả. Nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, các thôn Nà Thác, Khuổi Mi, Lùng Vài có khí hậu rất phù hợp với cây Thảo quả.   

Kỳ vọng từ Đề án Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa

(17/03/2018 16:10)

​ Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, huyện Bắc Quang đã xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể Đề án với mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa gắn với chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng quy mô chăn nuôi gia trại, trang trại mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. 

Khởi nghiệp từ loài dược liệu bản địa

(14/03/2018 20:00)

Sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Cao nguyên đá, Lý Tà Giàng, dân tộc Dao xã Quản Bạ (Quản Bạ) đã “bén duyên” với núi đồi, cỏ cây của quê hương và mạnh dạn khởi nghiệp từ cây dược liệu.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

(14/03/2018 13:30)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nỗ lực sau 2 năm thực hiện chương trình trọng tâm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm”

(13/03/2018 10:00)

CTTĐT - Trên 33.000 lao động (LĐ) được giải quyết việc làm; 8.854 người đi xuất khẩu LĐ và đi làm việc ngoài tỉnh. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 22.525 người; chất lượng LĐ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 46% (năm 2015) lên 49,3% (năm 2017), trong đó qua đào tạo nghề từ 37,1% lên 40%... Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự lãnh, chỉ đạo với giải pháp triên khai đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành nhằm cụ thể hóa 1 trong 5 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.