Tổ chức kỳ thi chuẩn chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

(11/06/2017 11:00)

CTTĐT – Từ ngày 10 - 11/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tổ chức kỳ thi chuẩn chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho 04 lớp theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho cán bộ công chức, viên chức và các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hà Giang tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin

(24/05/2017 17:00)

Tỉnh Hà Giang vừa hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn. Đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời là bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất các hội nghị tập trung có quy mô lớn.

Quang Bình: Khai trương Hệ thống Hội nghị truyền hình đến cấp xã

(24/03/2017 11:00)

Sáng ngày 24/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Hà Giang tổ chức khai tr ương Hệ thống Hội nghị truyền h ình đến cấp xã.

Công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2016

(23/03/2017 15:00)

Chiều ngày 22/3/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2016 (Vietnam ICT Index 2016). Đây là năm thứ 11 Bộ TT&TT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện báo cáo này.

Hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo điều hành

(12/07/2016 16:00)

Trong thời kỳ hội nhập, nhất là trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử và trong công tác cải cách hành chính thì công nghệ thông tin luôn là phương tiện kỹ thuật hiện đại để chúng ta tổ chức triển khai ứng dụng vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc tham gia vào quá trình lãnh đạo; quá trình quản lý điều hành của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân.