Hướng dẫn sử dụng thư điện tử

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Giang http://mail.hagiang.gov.vn

(04/08/2015 16:00)

​CTTĐT- Nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng thư điện tử của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Giang  http://mail.hagiang.gov.vn

Thông tin đầu mối tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị Hệ thống thư điện tử của tỉnh

(22/01/2015 17:00)

Để hệ thống thư điện tử của tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả hơn, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông xin cung cấp Thông tin đầu mối tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến Hệ thống thư điện tử của tỉnh để cán bộ,công chức, viên chức tiện liên hệ.