Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất và đời sống

(14/09/2020 15:00)

CTTĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra bước đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHKT&CN) vào sản xuất giai đoạn 2016-2020. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đã tập trung giải quyết được những vấn đề cấp thiết, mang tính "đột phá" phù hợp với điều kiện, nguồn lực kinh tế của địa phương.

Kinh tế biên mậu - kỳ vọng trước Xuân mới

(12/02/2019 16:00)

Xuân 2019 - “Phát triển kinh tế biên mậu (KTBM) gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng” là 1 trong 5 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xuân này, KTBM của tỉnh đã đạt những con số ấn tượng, mở ra nhiều kỳ vọng trong tương lai.