Hoạt động của tỉnh

In bài
Quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

07/02/2020 17:00

CTTĐT- Sáng 07/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ trì Hội nghị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề, bao gồm: Quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-VPCP và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hướng dẫn chuẩn hoá chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hội nghị đã đánh giá, thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đạt được những kết quả tích cực: 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính từ ngày Thủ tướng Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia 12/3/2019 đến ngày 04/02/2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử được gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên khi vận hành đã tăng gấp 02 lần. Hiện nay, 100% các cơ quan cấp Bộ và 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Đã có 09/22 Bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia với hơn 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

Tính đến ngày 05/02/2019, đã có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo theo phương án đã được phê duyệt.

Hà Giang là địa phương được đánh giá cao trong công cuộc xây dựng chính quyền điện tử. Văn phòng Chính phủ đã có đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng   đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện chính phủ điện tử. Đồng thời nêu rõ, năm 2020, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ tiếp tục xây dựng Trung tâm báo cáo quốc gia và Trung tâm tham vấn chính sách để triển khai Nghị định 09 về Hệ thống báo cáo quốc gia đối với cơ quan hành chính nhà nước. Nhiệm vụ thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành địa phương rà soát loại bỏ những hệ thống văn bản không cần thiết và chuẩn hóa dữ liệu để có một Hệ thống báo cáo chuẩn nhất, hướng tới báo cáo trong 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. Dự kiến tháng 6 năm 2020, hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, 100% văn bản điện tử gửi, nhận 4 cấp chính quyền (Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020); các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Trong năm 2020, 80% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng; 100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định. Thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm cải cách, nâng cao xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh và Tiếp cận điện năng của Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ các chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện việc số hóa, điện tử hóa các báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ....

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy (07/02/2020 09:00)

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số công trình trên địa bàn thành phố Hà Giang (06/02/2020 16:00)

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch (06/02/2020 15:00)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên (05/02/2020 17:00)

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh (04/02/2020 15:00)

xem tiếp