Hoạt động của tỉnh

In bài
Tỉnh Hà Giang Tổng kết công tác giảm nghèo đến năm 2020

20/05/2020 13:00

CTTĐT - Ngày 20/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) Tổng kết công tác giảm nghèo đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, để đánh giá những kết quả đã đạt được về công tác giảm nghèo trên địa bàn 7 huyện nghèo từ năm 2009 - 2020 và công tác giảm nghèo chung của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH   của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tích cực mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang và đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Văn hóa   Xã hội, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực BCĐ; lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang; đại diện một số Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp ngoài tỉnh; Thường trực Huyện ủy, thành ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, các ngành thành viên BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 các huyện, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Được sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền trong tỉnh, các chính sách của Nhà nước về giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là sự tham mưu kịp thời của các ngành chuyên môn, các cấp chính quyền trong việc ban hành Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện về công tác giảm nghèo; sự quan tâm hỗ trợ đầu tư, kinh phí của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với công tác giảm nghèo, nhờ đó mà Chương trình tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng của các huyện, xã nghèo được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người nghèo ngày càng được nâng cao; Kết quả từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 26,73 (bình quân mỗi năm giảm 4,23% tỷ lệ hộ nghèo), trong đó 6 huyện nghèo tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 40,03% (bình quân mỗi năm giảm 6,0% tỷ lệ hộ nghèo). Dự kiến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 22,53%, trong đó huyện nghèo còn 34%.

Các mục tiêu khác đạt được đến hết năm 2019: Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,8 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,6%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 42,8%; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 98,5%; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trường THPT và tương đương đạt 68,3%; đạt 91% dân số thành thị được sử dụng nước sạch, 84,7% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 32,8% hộ nghèo sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; đạt 92,3% hộ được sử dụng điện; 57,6% hộ nghèo được tiếp cận thông tin. Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân Hà Giang với Đảng, Nhà nước.

 

Đại diện Tập đoàn công nghiệp than -   khoáng sản Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh trong triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn với kết quả đạt được ấn tượng; cam kết tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Hà Giang, hỗ trợ lao động tham gia học tập, làm việc tại Tập đoàn công nghiệp than -   khoáng sản Việt Nam thời gian tới.

 

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ( cơ quan Thường trực) tiếp thu ý kiến phát biểu tại Hội nghị và làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với 7 huyện nghèo từ năm 2009-2020; các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, những thành tích nổi bật, những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó đưa ra các mục tiêu, phương hướng, giải pháp cơ bản để tiếp tục tạo những đột phá trong việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thu hút các nguồn lực, các mô hình, cách làm hiệu quả tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, cần tiếp tục được xem xét, rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trong giai đoạn 2021-2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực của các ngành, cấp, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đã đạt được trong công tác giảm nghèo đối với các huyện nghèo giai đoạn 2009-2020 và toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng, các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các chính sách của Nhà nước về phát triển KT - XH và giảm nghèo, đặc biệt là Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục có hiệu lực, ban hành triển khai thực hiện sau năm 2020; xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo định hướng chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH địa phương. Tập trung nguồn lực hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững; trong đó tiếp tục duy trì mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/ năm trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% dân số thành thị và 96% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% dân số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh...Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng thị trường lao động để người lao động tìm kiếm việc làm. Đổi mới và tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm theo hướng tiếp cận đến người dân và người lao động; tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lên Hà Giang tuyển dụng lao động và đầu tư để tạo việc làm cho người lao động. Triển khai và thực hiện đầy đủ các chính sách về hỗ trợ giải quyết việc làm của Trung ương, của tỉnh đã ban hành giúp người lao động có thêm cơ hội phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng tham gia học nghề, giải quyết việc làm và tham gia các cuộc vận động, xây dựng các phong trào hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Đề nghị các doanh nghiệp, tổng công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trong thời tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt, từ nay đến hết năm 2020, đề nghị các cấp, ngành cần tập trung vào việc triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội năm 2020; tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác giảm nghèo luôn là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của chính những người nghèo. Với những kinh nghiệm và kết quả thực hiện công tác giảm nghèo đến năm 2020, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt được những thành tựu to lớn, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

 

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

​ ​

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang họp lấy ý kiến một số sở ngành vào các dự án chương trình chính sách dân tộc sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV (20/05/2020 11:00)

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp (20/05/2020 10:00)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức (20/05/2020 10:00)

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Quang Bình (20/05/2020 09:00)

HĐND tỉnh khảo sát tại xã Bằng Lang và thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình (19/05/2020 17:00)

xem tiếp