Hoạt động của tỉnh

In bài
Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới

20/05/2020 22:00

CTTĐT - Chiều 20/5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện 05 xã trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020 và thống nhất thực hiện Chương trình NTM của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh.

Tại điểm cầu các địa phương, dự Hội nghị có Trưởng BCĐ Chương trình NTM, Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín mần, Đồng Văn và Mèo Vạc.

  Năm 2020, tỉnh Hà Giang phấn đấu 05 xã đạt chuẩn NTM gồm: Xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên;   Xã Bản Ngò, huyện Xín Mần; Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang; Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; Xã Hương Sơn, huyện Quang Bình. Mặc dù ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch Covid - 19, song công tác chỉ đạo chương trình xây dựng NTM không bị gián đoạn, được BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân khai chi tiết các nguồn vốn hỗ trợ, phân công thành viên BCĐ phụ trách tiêu chí; thành lập Tổ công tác để đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch...

Đến ngày 15/5/2020, nhìn chung các xã cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra. Kết quả có 01 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì); 02 xã đạt 14 tiêu chí (xã Phong Quang,huyện Vị Xuyên; xã Bản Ngò, huyện Xín Mần; 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Hương Sơn, huyện Quang Bình; xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang). Tổng số tiêu chí đã đạt của 05 xã là 69/95 tiêu chí. Dự kiến đến hết tháng 12/2020 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tăng 10 tiêu chí so với kế hoạch đầu năm.

Đối với Chương trình NTM của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, qua đánh giá khả năng và kết quả rà soát thực trạng, hai huyện cho rằng việc phấn đấu thực hiện xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chuẩn NTM năm 2020 là rất khó khăn. Do mặt bằng về KT - XH và cơ sở hạ tầng; các tiêu chí đã đạt cơ bản chỉ hoàn thành ở mức tối thiểu; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao...

 

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến chức năng của ngành tại Hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị thống nhất với báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện 05 xã trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2020 và Chương trình NTM của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc; đồng thời nêu rõ những khó khăn vướng mắc đối với các tiêu chí chưa hoàn thành như: Tiêu chí về Thông tin và Truyền thông, Điện, Giao thông, Thu nhập...; đề nghị quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí phục vụ đầu tư hoàn thành tiêu chí về Điện, Giao thông...; đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tiếp theo quyết tâm phấn đấu 05 xã về đích NTM trong năm 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình; đặc biệt tập trung nguồn lực nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm đến chất lượng các công trình xây dựng cơ bản... Đối với 02 xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và Lũng Cú, huyện Đồng Văn, các đại biểu đề nghị quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020. Theo đó, đề xuất giải pháp xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch...

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Hà Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn, đặc biệt sự cố gắng của 05 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020. Nhiệm vụ thời gian tới, để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh, huyện, xã cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các tiêu trí chưa hoàn thành, đặc biệt là tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Xác định xây dựng NTM phải lấy nông hộ làm chủ thể; triển khai thực hiện Chương trình trên quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Yêu cầu   05 xã trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2020 phải đi đầu trong thực hiện Cải tạo vườn tạp, Xây dựng vườn mẫu; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình; thường xuyên phát động các phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; tuyên truyền phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tích cực phong trào. Định kỳ hàng, tháng, quý tổ chức giao ban đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó có chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời. Yêu cầu cấp, ủy, chính quyền các địa phương phải thực sự trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo sâu sát cơ sở; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn nâng cao trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo các xã trong tổ chức, triển khai thực hiện các tiêu chí do ngành, lĩnh vực tham mưu phụ trách...

Đối với hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc huyện 30a, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải quyết tâm phấn đấu đưa 2 xã Pả Vi và Lũng Cú đạt chuẩn NTM trong năm 2020, nâng số xã phấn đấu đạt chuẩn toàn tỉnh năm 2020 lên 07 xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ngành liên quan, đồng thời yêu cầu căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần đạt mục tiêu năm 2020 có 07 xã về đích đạt chuẩn NTM.


 ​

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV (20/05/2020 15:00)

Tỉnh Hà Giang Tổng kết công tác giảm nghèo đến năm 2020 (20/05/2020 13:00)

Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang họp lấy ý kiến một số sở ngành vào các dự án chương trình chính sách dân tộc sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV (20/05/2020 11:00)

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp (20/05/2020 10:00)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức (20/05/2020 10:00)

xem tiếp