Hoạt động của tỉnh

In bài
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5 – 2020

22/05/2020 17:00

CTTĐT - Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Kỳ họp thứ 13 (bất thường) dự kiến vào tháng 6 năm 2020, sáng ngày 22/5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp phiên tháng 5 nhằm thống nhất với UBND tỉnh nội dung chương trình Kỳ họp và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngô Xuân Nam phát biểu ý kiến.

Phiên họp đã tập trung thảo luận, thống nhất và cho ý kiến vào Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý và một số Tờ trình quan trọng khác. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 13 (bất thường), khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 22 dự án khởi công mới năm 2020. Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ các vấn đề liên quan đến Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 22 dự án, việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn 22 dự án này... và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 13(bất thường), một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất: Kỳ họp thứ 13 (bất thường) sẽ được tổ chức vào ngày 02/6/2020, kỳ họp sẽ được triển khai thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuẩn bị đầy đủ các văn bản trình kỳ họp theo đúng thời gian quy định và làm rõ nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án; đề nghị các Ban HĐND tỉnh chủ động tham gia nghiên cứu, thẩm tra các Văn bản trình Kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, chất lượng; chủ động khảo sát, giám sát các nội dung theo đúng kế hoạch và đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ động kiểm tra, khảo sát tiến độ triển khai, thực hiện một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh; giao Văn phòng, các phòng chuyên môn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp; thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh và điểm cầu các huyện sẽ mời các thành phần liên quan đến nội dung các Tờ trình; Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức họp báo trước Kỳ họp mà thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp trên các phương tiện thông tin, đại chúng để cử tri quan tâm theo dõi. Đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cũng giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới cho các đồng Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: Lan Phương

Tin khác

Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Hà Giang về thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (22/05/2020 17:00)

Phiên họp thứ 4, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020 12:00)

Phiên họp thứ Ba - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (21/05/2020 17:00)

Đoàn công tác theo Quyết định số 2204 của BTV Tỉnh ủy phụ trách làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hà (21/05/2020 15:00)

Phiên họp thứ hai - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (21/05/2020 10:00)

xem tiếp