Hoạt động của tỉnh

In bài
Giao ban công tác triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

08/09/2020 14:00

CTTĐT – Sáng ngày 08/9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố giao ban công tác triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ; đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, các cơ quan Trung ương, các địa phương đã đánh giá, nêu ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua. Về thực hiện Dự án 513, đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành chính tại 15/16 khu vực cấp tỉnh do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố, đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; trong đó sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đủ điều kiện  đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị.
Trong quá trình thực hiện, các địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, xem xét vị trí địa lý, truyền thống, văn hóa… tạo thuận lợi để sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng đã trao đổi về những hạn chế, nguyên nhân, nêu kinh nghiệm, sáng kiến trong triển khai Dự án 513 và sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, đề xuất ý kiến để thực hiện tốt chính sách đối với CBCCVC dôi dư; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các ĐVHC sau sáp nhập…
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa giới hành chính sau 8 năm thực hiện và gần 2 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa phương, đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi sự tập trung cao độ của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước. Bộ trưởng cũng ghi nhận kiến nghị của các đại biểu để đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có chính sách đặc thù theo phân cấp để giải quyết hạn chế, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Dự án 513 và sắp xếp, tinh giản bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Nguyễn Đoan

Tin khác

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế quốc phòng Vị Xuyên và Xín Mần tỉnh Hà Giang năm 2020, định hướng đến năm 2025 (08/09/2020 10:00)

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ngoài tỉnh (07/09/2020 16:00)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với xã Phố Cáo (07/09/2020 10:00)

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh: Xã Kim Ngọc phải lấy người dân làm chủ thể xây dựng NTM (06/09/2020 10:00)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Lũng Táo, Lũng Cú huyện Đồng Văn (06/09/2020 09:00)

xem tiếp