Hoạt động của tỉnh

In bài
Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI – năm 2020

09/09/2020 14:00

CTTĐT – Sáng ngày 09/9, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI – năm 2020 nhằm thống nhất lại các nội dung Đại hội. Dự có đại diện các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Tổ chức tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; chương trình tổng thể tổ chức Đại hội; Danh sách khen thưởng tại Đại hội.  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Theo báo cho thấy, công tác chuẩn bị Đại hội đến nay cơ bản đã hoàn tất. Các nội dung, công việc phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra. Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức đã tổng hợp danh sách đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc. Hiện nay, Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đang tiếp tục tập trung triển khai các khâu như: Tuyên truyền, hoàn thiện chương trình, kịch bản, báo cáo phục vụ Đại hội, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến, tổng hợp danh sách đại biểu tham dự,…

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lương Văn Đoàn phát biểu ý kiến.

 

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu dự họp, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ lần thứ VI – năm 2020   có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Để tổ chức thành công Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội cần xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình hoàn thành các nội dung, công việc được giao, đảm bảo Đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực và hiệu quả , qua đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thống nhất chương trình phiên trù bị sẽ tổ chức từ 14h – 15h30 phút ngày 29/9, phiên chính thức sẽ tổ chức vào 8 giờ ngày 30/9. Đại hội sẽ không trình bày báo cáo giấy mà sẽ lồng ghép báo cáo trong phóng sự phát tại Đại hội. Về tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần lượng hóa về thời gian trình bày cho ngắn gọn; liên hệ khớp nối với các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương; lưu ý căn thời gian, dự tính và tiến hành tập duyệt cho từng đại biểu trong Chương trình giao lưu; chú ý đến kịch bản, nghi thức trao khen thưởng của từng cấp bậc. Cùng với đó công tác chuẩn bị cũng phải lưu ý đến các tiểu tiết như khánh tiết, ánh sáng, maket tại hội trường…

Tác giả: Nguyễn Đoan

Tin khác

Họp BCĐ Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo của tỉnh (09/09/2020 10:00)

Tiếp xúc cử tri, Giám sát xây dựng quản lý sử dụng, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại xã Chí Cà ( Xín Mần) (09/09/2020 06:00)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì Hội nghị giao ban về công tác phối hợp điều hành các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ (08/09/2020 15:00)

Giao ban công tác triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (08/09/2020 14:00)

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế quốc phòng Vị Xuyên và Xín Mần tỉnh Hà Giang năm 2020, định hướng đến năm 2025 (08/09/2020 10:00)

xem tiếp