Hoạt động của tỉnh

In bài
Họp sơ kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê

11/09/2020 09:00

CTTĐT - Thực hiện Quyết định 2204 – QĐ/TU ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thành lập Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy (Đoàn công tác), chiều ngày 10/9, Đoàn công tác do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Công tác cùng các thành viên đã tổ chức họp Sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê. Tham dự buổi làm việc có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Bắc Mê.

Tại cuộc họp, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã thông báo đến toàn thể các thành viên và BTV huyện Bắc Mê về Quyết định số 2509–QĐ/TU ngày 14/8/2020 của Tỉnh ủy về việc kiện toàn thành viên các Đoàn công tác theo Quyết định số 2204–QĐ/TU ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Theo Quyết định số 2509, BTV Tỉnh ủy quyết định kiện toàn Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo huyện Bắc Mê: phân công đồng chí Chu Thành Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Phó Trưởng Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo huyện Bắc Mê (thay đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh); phân công đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Thành viên Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo huyện Bắc Mê (thay đồng chí Phạm Duy Hiền, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đoàn công tác cũng đã thông qua dự thảo Quyết định về việc phân công bổ sung nhiệm vụ đối với thành viên Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê. Các đồng chí mới được phân công nhiệm vụ đồng tình và nhất trí cao với nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động, TB và Xã hội phát biểu ý kiến.
Đối với Báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn công tác cũng đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: đối với thành viên Đoàn công tác là tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn công tác theo địa bàn xã, thị trấn, lĩnh vực được phân công, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế làm việc của đoàn; Bố trí thời gian làm việc trực tiếp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xã, thị trấn để kiểm tra việc triển khai các công việc sau Đại hội Đảng bộ. Đối với BTV Huyện ủy, UBND huyện Bắc Mê tiếp tục chỉ đạo, điều hành và thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 74 chỉ tiêu; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh Covid–19, dịch bệnh tả lợn Châu Phi; chủ động các phương án phòng, chống khắc phục giảm nhẹ thiên tai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn và tiến độ thi công các công trình dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác năm học 2020 – 2021. Trong công tác xây dựng Đảng: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng ban hành các văn bản sau Đại hội; kiểm tra việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình thực hiện nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên...; Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi, đảng bộ cơ sở sau Đại hội...
Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Đoàn công tác cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đề nghị các thành viên Đoàn công tác cũng như BTV Huyện ủy Bắc Mê cần tập trung hơn nữa đến công tác lãnh chỉ đạo, tập trung xây dựng NTM; công tác xóa đói giảm nghèo; việc nên duy trì và giữ nguyên thành viên Đoàn công tác 2204 và các thành viên đoàn công tác cần thường xuyên đi cơ sở để bám nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo xã được phân công phụ trách; đề nghị BTV Bắc Mê cần chỉ đạo kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo thực hiện ở cấp xã, thị trấn; tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đạt thấp trong năm 2020; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, các dự án chương trình nhất là chương trình 30a của Chính phủ... đề nghị trong các tháng còn lại huyện Bắc Mê và các xã thường xuyên báo cáo tình hình cho Đoàn công tác một tháng một lần để kịp thời trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt mục tiêu đề ra; các tháng còn lại cần quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp, làm tốt công tác rà soát, công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự...
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của BCH, BTV Huyện ủy Bắc Mê và các đồng chí Thành viên Đoàn công tác. Đồng thời cũng đề nghị BTV huyện Bắc Mê tiếp thu các ý kiến và bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới như: làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị cho năm học mới, duy trì sĩ số học sinh; chủ động phòng chống dịch Covid và các dịch bệnh khác; làm tốt công tác tuyển quân đợt 2 năm 2020. Đề nghị các thành viên của Đoàn công tác chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới nhất là công tác thông tin, tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra các xã về quy chế làm việc, báo cáo, ban hành, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ tiêu của đại hội xã, huyện; các thành viên Đoàn công tác tham gia tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đề nghị các thành viên Đoàn công tác gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn với nhiệm vụ của Đoàn để lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với cấp cơ sở được phân công để chỉ đạo cơ sở sát thực tiễn hơn và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực đoàn theo quy định...

Tác giả: Lan Phương

Tin khác

Họp Tiểu ban hậu cần phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII (11/09/2020 06:00)

Đoàn công tác tỉnh Hà Giang làm việc tại Tập đoàn Dabaco Việt Nam (10/09/2020 11:00)

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri và giám sát việc xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại xã Thu Tà,Trung Thịnh (10/09/2020 11:00)

Cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (10/09/2020 09:00)

Họp đánh giá tiến độ triển khai xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 (09/09/2020 18:00)

xem tiếp