Hoạt động của tỉnh

In bài
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

19/07/2013 10:00

CTTĐT - Trong hai ngày 18 và 19/7, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Triều, Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.


Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Trung ương Đảng khóa XI và đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa XI để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng. Qua đó, xây dựng chương trình hành động với những bước đi vững chắc để tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.


Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh triển khai nội dung sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Nghe các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy quán triệt các chuyên đề cơ bản như: Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"...


Để triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương khóa XI, trong thời gian tới BTV Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh là: "Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đoàn kết, đổi mới, phấn đấu thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển". Trong đó đẩy mạnh thực hiện "Bốn đổi mới, tám đột phá, mười lăm chương trình trọng tâm" thông qua việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã ban hành, nhằm tạo sự phát triển có tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là các lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế từ nay đến năm 2015. Phấn đấu đến năm 2020, Hà Giang trở thành một trong những tỉnh phát triển trong khu vực, xứng đáng là điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.


Tác giả: Minh Tâm

Tin khác

Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc triển khai công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2013 (18/07/2013 15:35)

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng (18/07/2013 15:30)

Quỹ đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (18/07/2013 14:00)

Nhiều đài truyền hình địa phương muốn được phát qua vệ tinh (18/07/2013 13:55)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát một số dự án tại 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần (18/07/2013 10:05)

xem tiếp