Hoạt động của tỉnh

In bài
Ban pháp chế - HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kèm Tờ trình trình tại kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

20/04/2017 09:00

CTTĐT - Chiều ngày 19/4, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kèm Tờ trình, trình tại kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn Văn phòng HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 06 Dự thảo Nghị quyết, kèm Tờ trình gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh); Dự thảo Nghị quyết quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh); Dự thảo Nghị quyết quy định về Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh); Dự thảo Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh); Dự thảo Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh).

Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực làm cơ sở cho đại biểu thảo luận thống nhất một số nội dung trong Dự thảo Nghị quyết, đảm bảo chặt chẽ khi ban hành dễ thực hiện.

Kết thúc buổi họp, ông Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để nghiên cứu chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Trần Thị Quyên

Tin khác

Tổng duyệt Lễ hội Chợ tình Khâu Vai (20/04/2017 08:35)

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (20/04/2017 08:30)

Ban Kinh tế HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh (19/04/2017 15:40)

Hội nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2017 (19/04/2017 15:05)

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại xã Minh Sơn (19/04/2017 15:00)

xem tiếp