Tin tức cải cách thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Nâng cao hiệu quả chính quyền hành chính phục vụ

(28/12/2019 17:00)

​ CTTĐT – Chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 11/4/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đã dần khẳng định vai trò là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành trong tỉnh. Hoạt động của Trung tâm ngày càng đi vào ổn định với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, bài trí theo hướng hiện đại, thân thiện với khách hàng.

Đồng Văn nâng cao chất lượng công vụ để thu hút đầu tư

(26/12/2019 11:00)

CTTĐT - Đồng Văn là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế trong thu hút các công ty, doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, những năm qua, huyện Đồng Văn đặc biệt coi trọng tới việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ, coi đó là yếu tố quan trọng, tạo “lực hút” để các nhà đầu tư đến làm ăn, qua đó thúc đẩy KT - XH của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

(12/07/2019 13:00)

​ CTTĐT - Cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp là “chìa khóa” thu hút đầu tư; thiết lập, vận hành nền hành chính phục vụ; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức năng động, chuyên nghiệp, gần gũi, phục vụ nhân dân. 

Hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở Đồng Văn

(24/08/2018 10:00)

CTTĐT - Tạo ra sự chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết để rút ngắn thời gian và chi phí phát sinh trong giải quyết công việc; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ngày một được nâng cao… là những chuyển biến tích cực sau thời gian huyện Đồng Văn triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND cấp xã, các đơn vị thuộc các phòng, ban của huyện. Điều này đã góp phần từng bước xây dựng nền hành chính khoa học, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác quản lý cơ quan hành chính nhà nước

(29/05/2018 14:00)

CTTĐT - Công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường làm việc văn minh hiện đại, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Văn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ

(21/03/2018 10:00)

​ CTTĐT - Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Đồng Văn có nhiệm vụ đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ); tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ từ bộ phận giao dịch “một cửa” thuộc UBND huyện chuyển tới. Thực hiện các nhiệm vụ như: Đo đạc bản đồ để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... 

Mèo Vạc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(16/03/2018 10:00)

​ CTTĐT - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành ở huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp. Với bộ máy hành chính được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nên đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương.

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

(08/11/2017 16:00)

​ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt coi trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Sau một thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố đã thực sự đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Các TTHC đã được công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao; cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã niêm yết công khai 100% TTHC giải quyết theo thẩm quyền. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cải cách hành chính ở huyện Yên Minh

(27/09/2017 09:00)

Thời gian qua công tác Cải cách hành chính của huyện Yên Minh luôn được cấp ủy chính quyền, các ngành của địa phương quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận giao dịch theo cơ chế một cửa được duy trì tại 18/18 xã, thị trấn ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã tạo sự liên kết phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân. 

Đột phá về cải cách hành chính từ quyết tâm đến hiệu quả

(24/08/2017 08:00)

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn II (2016 – 2020) của UBND tỉnh, với việc phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ; đến nay, công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang có bước đột phá, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.

Hội nghị họp bàn kết nối liên thông Thủ tục hành chính điện tử giữa các sở, ngành với Văn phòng UBND tỉnh

(22/08/2017 10:00)

CTTĐT - Chiều 21/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 14 đơn vị là các sở, ban, ngành của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh họp bàn thống nhất các giải pháp liên thông Thủ tục hành chính (TTHC) giữa các sở, ban, ngành với Văn phòng UBND tỉnh. Dự có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ làm công tác TTHC của 14 đơn vị trong tỉnh.

Sở Xây dựng Hà Giang tiến hành tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính đối với 17 thủ tục hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 từ ngày 15/8/2017

(09/08/2017 17:00)

CTTĐT - Nhằm từng bước hiện đại hóa bộ phận giao dịch một cửa tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, thuận tiện, giảm chi phí, thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các dịch vụ công. Từ ngày 15/8/2017, Sở Xây dựng Hà Giang tiến hành tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính đối với 17 bộ thủ tục hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Hà Giang rút ngắn thời gian thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết nhiều thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(28/07/2017 11:00)

UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong đó tập trung vào việc cắt giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê

(20/07/2017 09:00)

CTTĐT - Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bắc Mê. Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở tài Nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc về phía huyện Bắc Mê có đồng chí Trần Tú Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã Minh Ngọc và thị trấn Yên Phú.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Mèo Vạc

(12/07/2017 09:10)

CTTĐT - Ngày 11/7, tại huyện Mèo Vạc, Đoàn   kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác CCHC tại huyện Mèo Vạc. Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trưởng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh về phía huyện Mèo Vạc có đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.