Tin tức cải cách thủ tục hành chính

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang thực hiện quy chế văn hóa công sở

(13/12/2016 16:00)

CTTĐT - Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước là nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm về tu dưỡng rèn luyện, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người, để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Ngay từ khi mới thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã ban hành quy chế văn hóa công sở tại đơn vị, đưa ra quy định cụ thể về trang phục, tác phong, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hướng đến một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang góp phần thúc đẩy cải cách hành chính

(23/11/2016 16:00)

CTTĐT - Cải cách hành chính (CCHC) đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đó là một chủ trương nhất quán của Đảng trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đối với tỉnh Hà Giang công tác CCHC ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thu hút đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(02/11/2016 08:00)

CTTĐT - Những năm qua với tốc độ phát triển mạnh mẽ của viễn thông, Internet, công nghệ thông tin truyền thông tại Việt Nam, các dịch vụ truyền thống được phục vụ qua hệ thống bưu chính đã giảm đáng kể và dần bị thay thế điển hình như dịch vụ điện thoại di động thay thế điện thoại công cộng, văn bản điện tử dần thay thế văn bản giấy, báo điện tử thay thế báo giấy. Do đó, sản lượng, doanh thu từ hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã giảm đáng kể, đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính bắt buộc phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Chính phủ điện tử đột phá cải cách hành chính ở Xín Mần

(13/10/2016 11:00)

CTTĐT - Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, để hiện đại hóa hàn chính huyện Xín Mần đã triển khai Mạng thông tin điện tử hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn. Trên cơ sở giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính.

THÔNG BÁO

(14/09/2016 14:00)

Công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh về tinh thần, trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính, các bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

(28/06/2016 13:00)

CTTĐT - Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đối với tỉnh Hà Giang, việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông là giải pháp tốt để đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng pháp luật và tạo thuận lợi tối đa để tổ chức, cá nhân không phải cầm hồ sơ đi từ "một cửa" này đến "một cửa" khác.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính

(24/12/2015 09:00)

 

CTTĐT - Cải cách hành chính (CCHC) đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cải cách thủ thục hành chính đó chính là điều kiện và cơ sở để các cơ quan Nhà nước giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Cùng với đó, CCHC Nhà nước còn thể hiện ở các nội dung như: Cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức, bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, tài chính công, hiện đại hoá hành chính. Từ đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ và lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tập trung chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong công tác CCHC, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể trong kế hoạch CCHC hằng năm. Năm 2015, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác CCHC góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN.

Kết quả đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Giang

(04/08/2015 10:00)

 

CTTĐT - Cải cách hành chính là một khâu đột phá để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Và cải cách thủ tục hành chính là cắt bỏ những quyền lực gây cản trở, nhũng nhiễu, làm rối loạn bộ máy hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với phương châm, “Nhanh gọn, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện”. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục được đẩy mạnh

(22/01/2015 11:00)

 
​CTTĐT  - Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành, cơquan, đơn vị đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ theo kế hoạch,
chương trình công tác của năm. Thủ tục hành chính và hoạt động hành chính của các cơ quan Nhà nước đã được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được tăng cường.
       
           

Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

(08/01/2015 09:00)

​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đơn giản hóa
thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 với mục tiêu đơn giản hóa và cắt
giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định
liên quan.

Hà Giang tham gia vòng chung kết Hội thi tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Giai đoạn 2011 - 2020

(05/07/2013 10:50)

CTTĐT - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn viên chức Việt Nam. Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang đã phát động cuộc thi tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn viên chức tỉnh lựa chọn các bài xuất sắc tham dự vòng sơ loại tại Trung ương.

Bộ Tư pháp báo cáo dự thảo Luật Công chứng: Từng bước xã hội hóa công chứng

(22/02/2011 15:00)

Dự án Luật Công chứng được xây dựng theo hướng từng bước xã hội hóa. Công chứng viên phải chịu trách nhiệm cá nhân và người công chứng đủ điều kiện thì sẽ được Nhà nước bổ nhiệm. Sau đó, công chứng viên có thể làm trong văn phòng công chứng do Nhà nước thành lập, mà cũng có thể tự mình thành lập Phòng Công chứng để làm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu, thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật Công chứng đã nhấn mạnh ý kiến này trong báo cáo trình Chính phủ vào sáng ngày 28/2.