Tin tức cải cách thủ tục hành chính

Mèo Vạc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(16/03/2018 10:00)

​ CTTĐT - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành ở huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp. Với bộ máy hành chính được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nên đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương.

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

(08/11/2017 16:00)

​ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt coi trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Sau một thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố đã thực sự đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Các TTHC đã được công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao; cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã niêm yết công khai 100% TTHC giải quyết theo thẩm quyền. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cải cách hành chính ở huyện Yên Minh

(27/09/2017 09:00)

Thời gian qua công tác Cải cách hành chính của huyện Yên Minh luôn được cấp ủy chính quyền, các ngành của địa phương quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận giao dịch theo cơ chế một cửa được duy trì tại 18/18 xã, thị trấn ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã tạo sự liên kết phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân. 

Đột phá về cải cách hành chính từ quyết tâm đến hiệu quả

(24/08/2017 08:00)

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn II (2016 – 2020) của UBND tỉnh, với việc phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ; đến nay, công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang có bước đột phá, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.

Hội nghị họp bàn kết nối liên thông Thủ tục hành chính điện tử giữa các sở, ngành với Văn phòng UBND tỉnh

(22/08/2017 10:00)

CTTĐT - Chiều 21/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 14 đơn vị là các sở, ban, ngành của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh họp bàn thống nhất các giải pháp liên thông Thủ tục hành chính (TTHC) giữa các sở, ban, ngành với Văn phòng UBND tỉnh. Dự có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ làm công tác TTHC của 14 đơn vị trong tỉnh.

Sở Xây dựng Hà Giang tiến hành tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính đối với 17 thủ tục hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 từ ngày 15/8/2017

(09/08/2017 17:00)

CTTĐT - Nhằm từng bước hiện đại hóa bộ phận giao dịch một cửa tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, thuận tiện, giảm chi phí, thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các dịch vụ công. Từ ngày 15/8/2017, Sở Xây dựng Hà Giang tiến hành tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính đối với 17 bộ thủ tục hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Hà Giang rút ngắn thời gian thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết nhiều thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(28/07/2017 11:00)

UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong đó tập trung vào việc cắt giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê

(20/07/2017 09:00)

CTTĐT - Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bắc Mê. Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở tài Nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc về phía huyện Bắc Mê có đồng chí Trần Tú Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã Minh Ngọc và thị trấn Yên Phú.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Mèo Vạc

(12/07/2017 09:10)

CTTĐT - Ngày 11/7, tại huyện Mèo Vạc, Đoàn   kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác CCHC tại huyện Mèo Vạc. Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trưởng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh về phía huyện Mèo Vạc có đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Ngành Y tế tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

(11/07/2017 11:00)

CTTĐT-Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác cải cách hành chính (CCHC); 195 trạm y tế xã, phường và khối bệnh viện sử dụng phần mềm khám, chữa bệnh (KCB). Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức (CCVC) được đưa vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành.

Trung tâm hành chính công tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT để rút ngắn các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

(26/06/2017 16:00)

CTTĐT - Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh phải là đơn vị đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, sớm đưa Hà Giang rút ngắn dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính, đó là quan điểm chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy đối với TTHCC tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo đó cùng với sự quan tâm của các đồng lãnh đạo tỉnh, sau một năm chính thức đi vào hoạt động, TTHCC đã gặt hái những thành quả khích lệ. Mỗi cán bộ TTHCC luôn xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, mang tinh thần phục vụ cao để giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vì Hà Giang phát triển.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

(19/06/2017 14:40)

CTTĐT - Thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây được xem là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực được giao.

Quang Bình: Khai trương Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công

(02/06/2017 16:00)

CTTĐT - Sáng 2/6, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức khai trương Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang thực hiện quy chế văn hóa công sở

(13/12/2016 16:00)

CTTĐT - Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước là nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm về tu dưỡng rèn luyện, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người, để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Ngay từ khi mới thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã ban hành quy chế văn hóa công sở tại đơn vị, đưa ra quy định cụ thể về trang phục, tác phong, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hướng đến một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang góp phần thúc đẩy cải cách hành chính

(23/11/2016 16:00)

CTTĐT - Cải cách hành chính (CCHC) đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đó là một chủ trương nhất quán của Đảng trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đối với tỉnh Hà Giang công tác CCHC ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thu hút đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.