Tin tức cải cách thủ tục hành chính

Nâng tầm cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển

(21/08/2020 16:00)

Vì Hà Giang phát triển, tỉnh ta đã và đang quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm hướng đến nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, hiệu quả; trong đó, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả CCHC.

Thành phố Hà Giang hiện đại hóa nền hành chính

(23/07/2020 16:00)

CTTĐT - Với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong phát triển, thành phố Hà Giang (TPHG) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và hiện đại hóa nền hành chính. 

Họp về kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính

(18/06/2020 15:00)

CTTĐT – Sáng ngày 18/6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn kiểm tra đã chủ trì Họp thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính. Dự họp có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 682/QĐ-UBND; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

PAR Index - công cụ phản chiếu hoạt động cải cách hành chính

(25/05/2020 16:00)

CTTĐT - Trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), PAR Index (Chỉ số CCHC) chính là công cụ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC hằng năm của các cấp, ngành trong tỉnh. Từ chỉ số này góp phần quan trọng xác định ưu điểm, hạn chế trong thực hiện CCHC nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc

(06/05/2020 09:00)

CTTĐT - Nhận diện hành vi, đa dạng phương thức tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị… Đây là một trong những nhóm giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Nâng cao hiệu quả chính quyền hành chính phục vụ

(28/12/2019 17:00)

​ CTTĐT – Chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 11/4/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đã dần khẳng định vai trò là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành trong tỉnh. Hoạt động của Trung tâm ngày càng đi vào ổn định với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, bài trí theo hướng hiện đại, thân thiện với khách hàng.

Đồng Văn nâng cao chất lượng công vụ để thu hút đầu tư

(26/12/2019 11:00)

CTTĐT - Đồng Văn là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế trong thu hút các công ty, doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, những năm qua, huyện Đồng Văn đặc biệt coi trọng tới việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ, coi đó là yếu tố quan trọng, tạo “lực hút” để các nhà đầu tư đến làm ăn, qua đó thúc đẩy KT - XH của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

(12/07/2019 13:00)

​ CTTĐT - Cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp là “chìa khóa” thu hút đầu tư; thiết lập, vận hành nền hành chính phục vụ; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức năng động, chuyên nghiệp, gần gũi, phục vụ nhân dân. 

Hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở Đồng Văn

(24/08/2018 10:00)

CTTĐT - Tạo ra sự chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết để rút ngắn thời gian và chi phí phát sinh trong giải quyết công việc; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ngày một được nâng cao… là những chuyển biến tích cực sau thời gian huyện Đồng Văn triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND cấp xã, các đơn vị thuộc các phòng, ban của huyện. Điều này đã góp phần từng bước xây dựng nền hành chính khoa học, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác quản lý cơ quan hành chính nhà nước

(29/05/2018 14:00)

CTTĐT - Công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường làm việc văn minh hiện đại, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Văn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ

(21/03/2018 10:00)

​ CTTĐT - Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Đồng Văn có nhiệm vụ đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ); tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ từ bộ phận giao dịch “một cửa” thuộc UBND huyện chuyển tới. Thực hiện các nhiệm vụ như: Đo đạc bản đồ để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... 

Mèo Vạc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(16/03/2018 10:00)

​ CTTĐT - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành ở huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp. Với bộ máy hành chính được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nên đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương.

Thành phố Hà Giang đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả

(08/11/2017 16:00)

​ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt coi trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Sau một thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố đã thực sự đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Các TTHC đã được công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao; cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã niêm yết công khai 100% TTHC giải quyết theo thẩm quyền. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cải cách hành chính ở huyện Yên Minh

(27/09/2017 09:00)

Thời gian qua công tác Cải cách hành chính của huyện Yên Minh luôn được cấp ủy chính quyền, các ngành của địa phương quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận giao dịch theo cơ chế một cửa được duy trì tại 18/18 xã, thị trấn ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã tạo sự liên kết phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân. 

Đột phá về cải cách hành chính từ quyết tâm đến hiệu quả

(24/08/2017 08:00)

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn II (2016 – 2020) của UBND tỉnh, với việc phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ; đến nay, công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang có bước đột phá, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.