Quyết định khen thưởng

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
226/QĐ-UBND 05/02/2018

V/v k Khen thưởng xã Yên Hà, huyện Quang Bình đạt chuẩn NTM năm 2017

227/QĐ-UBND 05/02/2018

​V/v  Tặng Bằng khen của Củ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua xây dựng xã Yên Hà, huyện Quang Bình đạt chuẩn NTM năm 2017

202/QĐ-UBND 30/01/2018

​V/v t ặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xây dựng trường học trên địa bàn huyện Xín Mần đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - năm 2017

203/QĐ-UBND 30/01/2018

​V/v t ặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xây dựng trường học trên địa bàn huyện Vị Xuyên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - năm 2017

152/QĐ-UBND 19/01/2018

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác sản xuất, kinh doanh điện năng năm 2017

138/QĐ-UBND 18/01/2018

Khen thưởng xã Phú Lũng, huyện Yên Minh đạt chuẩn NTM năm 2017

139/QĐ-UBND 18/01/2018

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua xây dựng xã Phú Lũng, huyện Yên Minh đạt chuẩn NTM năm 2017

142/QĐ-UBND 18/01/2018

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác XD trường học trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - năm 2017

143/QĐ-UBND 18/01/2018

Tặng Bẳng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xây dựng trường học trên địa bàn huyện Bắc Quang đạt chuẩn Quốc gia mức độ I - năm 2017

145/QĐ-UBND 18/01/2018

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác KCB nhân đạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Hà Giang năm 2017