Tin xây dụng nông thôn mới

Quản Bạ giải “bài toán” thoát nghèo trong xây dựng nông thôn mới

(16/10/2018 10:00)

CTTĐT - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo là những tiêu chí khó thực hiện, nhất là đối với các huyện vùng cao 30a. Từ sự sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chương trình đầu tư của nhà nước, khuyến khích người dân vươn lên, xã Quyết Tiến đã có những kết quả nổi bật để đạt 2 tiêu chí này và hoàn thành mục tiêu NTM trong năm nay. Từ đó, cũng rút ra được bài học quý trong đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn.    

Xã Lũng Cú nỗ lực thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng Nông thôn mới

(19/09/2018 16:00)

CTTĐT - Theo kế hoạch của tỉnh đến hết năm 2018, xã Lũng Cú (Đồng Văn) sẽ đạt bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới (NTM). Tính đến tháng 8/2018, xã đã có 13/19 tiêu chí đạt, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư và môi trường. Đây là những tiêu chí khó, nhất là đối với tiêu chí về hộ nghèo và thu nhập. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú đã tích cực   thực hiện các tiêu chí bằng giải pháp sát với điều kiện cụ thể của địa phương, cùng đó là tập trung nguồn lực, vận dụng và nồng ghép các chương trình, dự án với quyết tâm cao nhất sẽ đưa xã Lũng Cú “cán đích” NTM theo đúng lộ trình.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2016

(29/12/2016 10:00)

CTTĐT - Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện giai đoạn II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020) và các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của ngành, địa phương mình đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch CCHC của tỉnh đề ra.

Hà Giang khởi sắc sau 5 năm xây dựng Nông thôn mới

(09/10/2015 10:00)

 

Hà Giang là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa cũng như xã hội. Trong nhiều năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, nhất là khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai, bộ mặt của nhiều thôn, bản trong tỉnh đã từng bước khởi sắc…

Vai trò UB MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới tại Xín Mần

(30/07/2015 10:00)

 

Xây dựng N ông thôn mới là chủ trương lớn, nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị xã hội. Ở huyện Xín Mần, chương trình xây dựng N ông thôn mới cũng đang được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó phải kể đến vai trò đóng góp tích cực của UB Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 

Tỉnh Hà Giang: Nhiều khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

(27/07/2015 14:00)

 

CTTĐT - Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh như được “lột xác”, hàng chục công trình hạ tầng trường, trạm được đầu tư xây mới, nhiều tuyến đường từ liên xã, liên thôn đến các xóm được bê tông hoá, đời sống người dân ngày được cải thiện, công tác giáo dục được nâng cao, chất lượng y tế được cải thiện. an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.