Các văn bản công bố báo cáo kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019

(31/08/2020 15:00)

CTTĐT- Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải các văn bản liên quan đến thực hiện điều tra thu thập thông tin vè thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019​

Công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019

(28/08/2020 08:00)

CTTĐT- Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải về công tác tổ chức, thực hiện điều tra thu thập thông tin vè thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019​