Thông tin khen thưởng

In bài
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 – Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc

26/02/2014 09:00

CTTĐT - Ngày 25/02/2014, tại Thành phố Sơn La, Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự có các đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực UBND 7 tỉnh trong Cụm; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND, Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng cùng các điển hình tiên tiến 7 tỉnh; Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La và Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.


Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2013 – Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc.


Năm 2013, phong trào thi đua của cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, lĩnh vực đời sống xã hội. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan toả lớn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt các phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngày truyền thống thi đua yêu nước và tiến tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.... đã được các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của các tỉnh bình quân đạt 10,27% (cao nhất là tỉnh Lai Châu 14,1%, Lào Cai 14%, Sơn La 10,02%...); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có bước phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, giống mới vào sản xuất; sản lượng lương thực các tỉnh đều đạt và tăng so với kế hoạch; phòng, chống và ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; Thu ngân sách trên địa bàn 7/7 tỉnh đều vượt kế hoạch; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng cơ sở của 7 tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, được giữ vững. Công tác an toàn giao thông được các tỉnh thực hiện quyết liệt, năm 2013, 7 tỉnh trong Cụm đã giảm được 157 số vụ TNGT, giảm 94 người bị thương và giảm 130 người chết so với năm 2012, trong đó có 3/7 tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn và Sơn La giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số bị thương); bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; kinh tế đối ngoại được mở rộng và phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từ đô thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các vụ việc khiếu kiện có tính chất phức tạp được tập trung giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI); Các tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện và cơ bản hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch chung và đề án xây dựng NTM các xã theo kế hoạch ; Tiếp tục vận động nhân dân góp công, góp đất, chính quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM ở các xã điểm, xây dựng và mở rộng các trục đường giao thông liên bản; xây dựng mới, nâng cấp, sữa chữa nhà ở, các công trình vệ sinh, kênh mương thủy lợi,...góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Các hoạt động của Cụm được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua từng năm cho đến công tác bình xét khen thưởng, trao đổi học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp, cá nhân không phải là lãnh đạo, người lao động trực tiếp, hộ gia đình...đã được quan tâm khen thưởng nhiều hơn.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã ghị nhận và biểu dương những kêt quả đạt được trong phong trào thi đua của các tỉnh; đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh quan tâm hơn nữa tới việc đổi mới công tác Thi đua khen thưởng, trọng tâm là công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp nhiều hơn nữa, đổi mới nội dung và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, của các Cụm, khối thi đua,….


Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 là: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2015 của của Đảng bộ các tỉnh; phát huy những mặt làm được trong năm 2013, duy trì tốc độ tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững; t iếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn mỗi tỉnh trong Cụ m ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội… .vv. Đại diện Thường trực UBND 7 tỉnh trong Cụm đã cùng nhau ký kết giao ước   thi đua, cùng cám kết thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Cụm thi đua đã đề ra.


Tại Hội nghị này, được sự thống nhất của các tỉnh thành viên, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đã nhận bàn giao nhiệm vụ Trưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2014.


Đ/c Nguyễn Minh Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận bàn giao Cờ luân lưu Trưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2014.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy

Tin khác

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 (25/12/2013 17:00)

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Khối thi đua giao ước 4 huyện phía Bắc tỉnh Hà Giang (31/07/2013 16:00)

Quang Bình tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2012 (30/11/2012 11:00)

xem tiếp