Quy định về việc hỏi đáp

In bài
Một số quy định khi tham gia hỏi trên chuyên mục Hỏi - Đáp

1. Việc thực hiện hỏi trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp”  phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau:

a) Đối với người hỏi là tổ chức: ghi rõ họ và tên, chức vụ người đại diện hỏi, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan (số nhà, đường, xã/phường, thành phố/huyện);

b) Đối với người hỏi là cá nhân: ghi rõ họ và tên, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, xã/phường, thành phố/huyện).

c) Tham khảo các câu hỏi và trả lời đã được biên tập lên mục hỏi đáp nhằm tránh gửi câu hỏi trùng lặp. Nội dung câu hỏi và các thông tin cá nhân phải sử dụng chữ tiếng Việt có dấu.

2. Việc tiếp nhận thông tin trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” được thực hiện 24/24h vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. T uỳ theo nội dung câu hỏi, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhận câu trả lời từ các đơn vị để cập nhật lên C ng thông tin điện tử tỉnh.

3. Các câu hỏi vi phạm những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang là:

- Lợi dụng các hình thức giao dịch trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang để xâm hại lợi ích Quốc gia, danh dự cá nhân, bản sắc văn hoá của dân tộc.

- Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng;

- Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của người khác;

- Đưa nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

- Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

4. Việc hỏi của các tổ chức, cá nhân và việc trả lời của các cơ quan trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” theo Quy chế này không bị điều chỉnh bởi Luật Khiếu nại, tố cáo; ý kiến trả lời của các cơ quan nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định của Nhà nước, không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự.


Ban biên tập

​​​​​


xem tiếp