Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 35 Năm 2017
Từ ngày: 21/08/2017 - Tới ngày: 27/08/2017

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 21/08/2017
 
Thứ ba 22/08/2017
 
Thứ tư 23/08/2017
 
Thứ năm 24/08/2017
 
Thứ sáu 25/08/2017
 
Thứ bảy 26/08/2017
 
Chủ nhật 27/08/2017