Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 22 Năm 2017
Từ ngày: 22/05/2017 - Tới ngày: 28/05/2017

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 22/05/2017
 
Thứ ba 23/05/2017
 
Thứ tư 24/05/2017
 
Thứ năm 25/05/2017
 
Thứ sáu 26/05/2017
 
Thứ bảy 27/05/2017
 
Chủ nhật 28/05/2017