Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 9 Năm 2020
Từ ngày: 24/02/2020 - Tới ngày: 01/03/2020

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 24/02/2020
7h30 - 23h59Đi công tác cơ sở
Thứ ba 25/02/2020
0h - 17h30Đi công tác cơ sở
Thứ tư 26/02/2020
7h30 - 17h30Chủ trì họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020 (cả ngày).
Thứ năm 27/02/2020
7h30 - 17h309h00, thăm lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Thứ sáu 28/02/2020
7h30 - 17h30Dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thứ bảy 29/02/2020
 
Chủ nhật 01/03/2020