Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 11 Năm 2018
Từ ngày: 12/03/2018 - Tới ngày: 18/03/2018

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 12/03/2018
7h30 - 17h30Buổi sáng: Dự họp Ban Thường trực Tỉnh ủy và đi công tác tại huyện Đồng Văn - Buổi chiều: Kiểm tra dự án thi công Trung tâm du lịch Lũng Cú và Bảo tàng dân tộc huyện Đồng Văn
Thứ ba 13/03/2018
7h30 - 17h30Kiểm tra Dự án du lịch Mã Pì Lèng, làng Văn hóa Pả Vi và dự án di dân xã Xín Cái huyện Mèo Vạc
Thứ tư 14/03/2018
7h30 - 17h30Buổi sáng: Giải quyết CV tại cơ quan - Buổi chiều: Chủ trì họp BCS Đảng và Thường trực UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018
Thứ năm 15/03/2018
7h30 - 17h30Buổi sáng: Nghe các ngành báo cáo về giải quyết vướng mắc tại Công ty Xi Măng Hà Giang - Buổi chiều: Giải quyết CV tại cơ quan
Thứ sáu 16/03/2018
7h30 - 17h30Buổi sáng: Chủ trị HN Gặp mặt các nhà đầu tư - Buổi chiều: Giải quyết CV tại cơ quan
Thứ bảy 17/03/2018
 
Chủ nhật 18/03/2018