Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 51 Năm 2017
Từ ngày: 11/12/2017 - Tới ngày: 17/12/2017

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 11/12/2017
7h30 - 17h30Làm việc với Bộ Lao động TBXH; Văn phòng Chính phủHà Nội
Thứ ba 12/12/2017
7h00 - 18h00Dự HN Tổng kết Luật Thanh tra, Luật tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ tổ chứcHà Nội
Thứ tư 13/12/2017
7h30 - 17h30Họp BCS Đảng UBND tỉnh và Họp Thường trực UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 12 và Hội đồng thi đua khen thưởng
Thứ năm 14/12/2017
7h30 - 16h30Buổi sáng: Làm việc với Sở Tài chính, Nội vụ và các đơn vị có liên quan về việc kiện toàn Quỹ ĐT phát triển địa phương - Buổi chiều: Giải quyết cv tại cơ quan
Thứ sáu 15/12/2017
7h30 - 17h30Chủ trì Họp giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 - Buổi chiều: Chủ trì Tổng kết HN Quan dân chính năm 2017
Thứ bảy 16/12/2017
 
Chủ nhật 17/12/2017