Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 26 Năm 2017
Từ ngày: 19/06/2017 - Tới ngày: 25/06/2017

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 19/06/2017
 
Thứ ba 20/06/2017
 
Thứ tư 21/06/2017
 
Thứ năm 22/06/2017
 
Thứ sáu 23/06/2017
 
Thứ bảy 24/06/2017
 
Chủ nhật 25/06/2017