Danh bạ thư điện tử công vụ

STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Huyện, thành phố
Huyện Đồng Văn
1Huyện ủy Đồng Văn
2Hoàng Văn ThịnhBí thư Huyện ủy hvthinh.dv@hagiang.gov.vn0912393933
3Ly Mí VàngPhó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện lymivangdv@gmail.com0916.712.160
4Văn phòng Huyện ủy
5Dương Ngọc ĐứcChánh Văn phòng Huyện ủy duongngocduchg@gmail.com0976096296 - 0915868576
6Trần Ngọc GiácPhó Chánh Văn phòng Huyện ủy ngocgiac1984@gmail.com0912666592
7Hội đồng nhân dân
8Ly Mí VàngPhó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện lmvang.dv@hagiang.gov.vn; lymivangdv@gmail.com0916.712.160
9Nguyễn Văn ChinhPhó Chủ tịch HĐND huyện nvchinh.dv@hagiang.gov.vn0912.336.348
10Vàng Mí ChỏPhó Chủ tịch HĐND huyện vmcho.dv@hagiang.gov.vn0979.866.457
11Ủy ban nhân dân
12Hoàng Văn ThịnhChủ tịch UBND huyện hvthinh.dv@hagiang.gov.vn0912.393.933
13Nguyễn Trung NgọcPhó Chủ tịch UBND huyện ntngoc.dv@hagiang.gov.vn0913.376.319
14Dinh Chí ThànhPhó Chủ tịch UBND huyện dcthanh.dv@hagiang.gov.vn0912.504.199
15Phạm Đức Nam Chánh VP HĐND - UBND pdnam.ttphobang@hagiang.gov.vn; namhoai1999@gmail.com0919112686