No title...
No title...
No title...
Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
Số ký hiệu văn bản 24/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 24.signed638350350157392724.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement