No title...
No title...
No title...
Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 757/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm QĐ 757 - HD tiêu chí chỉ tiêu LĐXH thuộc Bộ tiêu chí NTM638350383295445055.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement