No title...
No title...
No title...
Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 Ban hành danh mục loại dự án ĐTXD được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1468/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 Ban hành danh mục loại dự án ĐTXD được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm qd 1468 ubnd tinh Danh muc Đau tu Đặc thù638350390351588789.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement