No title...
No title...
No title...
Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 20/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm qd 20 ubnd tinh Mau dac thu638350398927324927.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement