No title...
No title...
No title...
Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 quy định tỷ lệ số lượng dự án và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 11/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 quy định tỷ lệ số lượng dự án và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm 11.nq quy dinh ty le du an ap dung co che dac thu638350400763271894.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement