No title...
No title...
No title...
Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 08/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm 1. NQ 08 ve long ghep nguon von 3 CT638350402074885668.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement