No title...
No title...
No title...
Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 13/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm 13.nq ve muc chi Thong tin638350403361919790.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement