No title...
No title...
No title...
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh quy định quy tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 01/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 01/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh quy định quy tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm saoy-01.2023.nq638350496495806550.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement