No title...
No title...
No title...
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 03/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 01/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm saoy-03.2023.nq638350498970499616.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement