No title...
No title...
No title...
V/v tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
Số ký hiệu văn bản 4018/UBND-KTTH
Ngày ban hành 07/12/2023
Ngày hiệu lực 07/12/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Số 4018 UBND-KTTH638376210173366759.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement