No title...
No title...
No title...
về việc yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 1157/UBND-KTTH
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung về việc yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Gia Long
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-bv ks chua kt va trien khai cac daks638495679928637094.pdf
1198_19.4.24_Ban hanh vb chi dao theo de nghi cua bo tnmt638495680050824620.pdf
2018_BTNMT_QL bao ve KS chua khai thac638495680242387631.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement